Savjeti za roditelje: Kako se pripremiti za školu

Kako se pripremiti za školu pitali smo ravnateljicu jedne zagrebačke osnovne škole koja je roditeljima dala nekoliko savjeta.

Savjeti za roditelje: Kako se pripremiti za školu

Početak škole istovremeno je i najljepše i najteže razdoblje, ne samo za školarce, već i za roditelje. Bitno je odmah na početku da roditelji djeci daju potporu te imaju pozitivan stav prema svemu što školsko doba nosi. Korisno je puno razgovarati s djetetom kao pripremu za važnost škole i odgovornosti koje ona donosi.

Kako se pripremiti za školu pitali smo ravnateljicu jedne zagrebačke osnovne škole, Maju Lissku koja ističe da dijete preuzima stav roditelja pa o školi treba govoriti s radošću. 

'Zajednički cilj škole i roditelja je odgoj djeteta i bitno je da se roditelji putem informacija i/ili roditeljskih sastanaka informiraju o životu djeteta u školi. Roditelji ne trebaju oklijevati da se obrate za pomoć svim stručnim suradnicima u školi zbog straha od etiketiranja ako odu psihologu, jer djeca, čak i ona samostalna, imaju poteškoća s ulaskom u svijet škole', kaže Lisska. 

Jedna od ključnih stvari je pomoći djetetu u stvaranju radnih navika poput slaganja rasporeda radnog dana - vremena za učenje i slobodnog vremena. 'Bitno je prilagoditi dijete na rutinu, da ide na spavanje bez gledanja televizije, potaknuti dijete da se budi ranije, a važno je i da obroci budu svaki dan u isto vrijeme. Bilo bi dobro dogovoriti s djetetom hoće li jesti u školskoj kuhinji ili će si hranu nositi samo jer tako zajednički donose odluke i na neki način se osamostaljuju', ističe Lisska. Dodaje kako je bitno da roditelji s djetetom prošeću od kuće do škole, da djeca poznaju put, pogotovo ako postoje prijelazi preko ceste i semafori.

Kako se pripremiti za 1. razred?

Ravnateljica Lisska ističe kako uspješno uključivanje u prvi razred ima utjecaj na cjelokupno školovanje djeteta i kasniji profesionalni razvoj. 

Dok su djeca još zaigrana kao pripremu za školu treba iskoristiti njihovu igru. Tako se, primjerice, tijekom ljetovanja roditelji s djecom mogu igrati brojanja kamenčića. Kod kuće mogu igrati memori od slova koji će sami izraditi. Osim što će škarama vježbati motoriku bit će sretni i ponosni jer su sami napravili cijelu igru. Načini za pripremu prvašića mogu biti raznoliki. 

'Sve se svodi na predčitalačke vještine, da bolje usvoji čitanje, tu je i glasno brojanje, a mogu se i uključiti s mamom dok radi kolače da slušaju o mjernim jedinicama za težinu, mogu smišljati rime čime vježbaju koncentraciju, ali i maštu', objašnjava Lisska.

Lisska dodaje kako je bitno i pričanje priča djeci, to jest, da djeca svladaju dnevnu rutinu i na kraju dana ne gledaju televiziju, već da s roditeljem uzmu knjigu i čitaju. 'Na taj način mama pokazuje da je knjiga važnija od televizije', ističe Lisska. 'Tu je i igra 'slovo na slovo' kada djeca na određeno slovo nabrajaju riječi i nastoje se dosjetiti što duže riječi. Također, nije potrebno inzistirati na savladavanju određene igre, ako je djetetu preteško, već vježbati stjecanje vještina i aktiviranje osjetila s obzirom na djetetove sposobnosti i mogućnosti kojima u datom trenutku raspolaže', zaključuje Lisska.

Ukratko: Što je bitno za pripremu prije početka škole 

1. Razgovarati s djetetom o školi s pozitivnim stavom 

2. Prije škole iskoristiti zaigranost za učenje (brojanje kamenčića, izrađivanje škaricama za vježbu motorike, smišljati rime) 

3. Prije spavanja čitati knjigu, ne gledati televiziju 

4. Pomoći djetetu u stvaranju radnih navika (slaganje rasporeda) 

5. Uvesti rutinu s obrocima i odlaskom na spavanje/ buđenjem 

6. Upoznati dijete s putem do škole 

Na Bazzaru pronađite cijelu opremu za školu, od školskih torbi i pernica do odjeće i laptopa. Ne razumijete se u elektroniku? Pročitajte naš vodič za kupnju laptopa za školu!