Horoz Electric logo

Horoz Electric

Horoz Electric; uspio je u kratkom vremenu postati jedan od vrhunskih brendova rasvjetnog sektora sa svojim vrhunskim menadžmentom koji je svjestan novih potreba na tržištu i modernog razumijevanja proizvoda koje stalno prati promjene u sektoru električne energije i rasvjete. U svakoj fazi proizvoda kvaliteta je više od principa kao neophodnog. Svi proizvodi su proizvedeni u skladu s međunarodnim standardima i imaju CE Europske unije.