Rječnici i gramatike

Rječnik je skup riječi jednog ili više jezika uz objašnjenja njihove upotrebe i značenja. Rječnici ne moraju biti nužno jezični, postoje i rječnici frazema, pjesama, stilskih figura i sl. Gramatika je skup pravila kojima se utvrđuju i opisuju zakonitosti nekog jezika.

109 proizvoda u kategoriji Rječnici i gramatike

109 proizvoda