Povijest marke KROSS priča je o poduzeću koje je od 1990. godine, zahvaljujući strasti, viziji i upornosti njegova osnivača, napredovalo tijekom 20 godina od male prodavaonice bicikala do vodećeg proizvođača bicikala u Europi. Zahvaljujući značajnim ulaganjima, u Przasnyszu, 100 km sjeveroistočno od Varšave, sagrađeno je moderno proizvodno postrojenje s najnovijim rješenjima informacijske tehnologije koja osiguravaju optimalno upravljanje montažom i skladištenjem bicikala. Sljedeća postrojenja sagrađena su iz temelja 2000. godine: hala za montažu (sa četiri montažne linije), jedinica za zavarivanje okvira i vilica bicikala, jedinica za kotače i radionica OMEGA-tip vodenih boja, koja je najmodernija u središnjoj i istočnoj Europi. O 2006. godini se govori kao o točki preokreta za marku KROSS - poduzeće je predstavilo segmentaciju proizvoda na grupe bicikala: brdski, gradski, trekking, dječji, cross i cestovni bicikli. Novi dizajn i nova kvaliteta su primijenjeni u praksi – bolji okviri, komponente, materijali i distribucija su prošireni na specijalizirane prodavaonice. KROSS je počeo tehnološki i vizualno konkurirati na svjetskoj razini. U razdoblju od 2008. do 2012. godine nastavilo se dosljedno u neprekidnom ulaganju u marketing i stvaranju pozitivnog imidža marke KROSS na tržištu bicikala te ekološke osviještenosti. Rastuća prodaja, zadovoljni kupci, kao i rad na razvoju ponude profesionalnih i rekreacijskih bicikala pokazuju da se marka KROSS razvija u željenom smjeru.