ZG Vrećice za odlaganje miješanog komunalnog otpada. Miješani komunalni otpad od 1. listopada smije se odlagati samo u standardiziranim vrećicama za otpad - ZG vrećicama. Nove vrećice dio su novog, pravednijeg i održivijeg modela prikupljanja miješanog komunalnog otpada u gradu Zagrebu u kojem svaki korisnik plaća samo za količinu otpada koju proizvede. Interes svih nas je smanjiti količinu otpada, povećati recikliranje, osloboditi gradske ulice velikih količina kanti te se prema otpadu odnositi savjesno i odgovorno.