Miris za automobil California Scents Dinja 1 kom. slika 1
Miris za automobil California Scents Dinja 1 kom. slika 2

Miris za automobil California Scents Dinja 1 kom.

  • Šifra: DE6A55D

49,00 kn

Dobavljivo po narudžbiDostava kroz 11-20 radnih dana

Sigurna kupovina
Specifikacija
MirisiMelona
Sadržaj1 st
Product.SubCategoryMirisna doza
GHS Precautionary StatementsP 102 : čuvati izvan dohvata djece. ( p 102 ), p 501 : odložiti sadržaj/spremnik u/na ... (p 501), p 333 + 313 : u slučaju nadražaja ili osipa na koži : zatražiti savjet/pomoć liječnika. (p 333 + 313), 302 + 352 p : nakon dodira s kožom : isprati s puno vode i sapuna . (p 302 + 352), p 280: nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice. (p 280), p 273: izbjegavajte puštanje u okoliš. (273 p)
Signifier (hazardous material)Pažnja
Sigurnost GHS / oznaka opasnostiNadražujuće (ghs07) (ghs 07-irritant_sy_00)
Sigurnosna upozorenja GHS / H kazneH 317 : može izazvati alergijsku reakciju kože ( h 317 ), h 315 : uzrokuje iritaciju kože ( h 315 ), h 412: štetno za vodeni svijet s dugotrajnim učincima (h 412)